Nhãn In

NHÃN IN

Nhãn in TZ2-641, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 18mmx8M

Nhãn in TZ2-641, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 18mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

165.000 đ

Nhãn in TZ2-S641, Loại siêu cứng, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 18mmx8M

Nhãn in TZ2-S641, Loại siêu cứng, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 18mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

165.000 đ

Nhãn in TZ2-251, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 24mmx8M

Nhãn in TZ2-251, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 24mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 2..

175.000 đ

Nhãn in TZ2-651, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 24mmx8M

Nhãn in TZ2-651, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 24mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 2..

175.000 đ

Nhãn in TZ2-261, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 36mmx8M

Nhãn in TZ2-261, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 36mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 3..

210.000 đ

Nhãn in TZ2-661, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 36mmx8M

Nhãn in TZ2-661, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 36mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 3..

210.000 đ

Hiển thị 12 đến 17 trong 17 (2 Trang)