Nhãn In

NHÃN IN

Nhãn in TZ2-211, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 6mmx8M

Nhãn in TZ2-211, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 6mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 6..

120.000 đ

Nhãn in TZ2-611, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 6mmx8M

Nhãn in TZ2-611, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 6mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 6..

120.000 đ

Nhãn in TZ2-121, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trong, Khổ 9mmx8M

Nhãn in TZ2-121, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trong, Khổ 9mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 9..

130.000 đ

Nhãn in TZ2-621, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 9mmx8M

Nhãn in TZ2-621, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 9mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 9..

130.000 đ

Nhãn in TZ2-FX231, Loại siêu dẻo, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 12mmx8M

Nhãn in TZ2-FX231, Loại siêu dẻo, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 12mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

130.000 đ

Nhãn in TZ2-131, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trong, Khổ 12mmx8M

Nhãn in TZ2-131, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trong, Khổ 12mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

145.000 đ

Nhãn in TZ2-231, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 12mmx8M

Nhãn in TZ2-231, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 12mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

145.000 đ

Nhãn in TZ2-431, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền đỏ, Khổ 12mmx8M

Nhãn in TZ2-431, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền đỏ, Khổ 12mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

145.000 đ

Nhãn in TZ2-631, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 12mmx8M

Nhãn in TZ2-631, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền vàng, Khổ 12mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

145.000 đ

Nhãn in TZ2-241, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 18mmx8M

Nhãn in TZ2-241, Loại tiêu chuẩn, Chữ đen trên nền trắng, Khổ 18mmx8M

Màu sắc: Chữ đen, nền bạc (Black on Silver) Loại nhãn: nhãn đa lớp siêu dính Kích thước: 1..

165.000 đ

Hiển thị 1 đến 11 trong 17 (2 Trang)