Chính sách Đổi, trả, bảo hành

Hoàn về và trao đổi

Chúng tôi chấp nhận trao đổi Sản phẩm nếu yêu cầu được gửi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng hàng (toàn bộ), các sản phẩm bị lỗi hoặc bị hỏng theo quy định tại "Chính sách Đổi, trả, bảo hành". Chúng tôi không hoàn lại tiền vì lý do thay đổi quyết định của khách hàng. Để hoàn đổi Sản phẩm, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@thietbigiadinhsaigon.com với tên, địa chỉ, số đơn đặt hàng và (các) Sản phẩm bạn muốn trao đổi. Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu bằng văn bản của bạn, chúng tôi sẽ trả lời với các hướng dẫn thêm về việc hoàn đổi Sản phẩm với chúng tôi.

Khi nhận được (các) Sản phẩm cần hoàn đổi từ bạn, chúng tôi sẽ xử lý thay thế sản phẩm cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo hành

Các bên không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc trang web, máy chủ của nó hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại tương tự. Nếu việc bạn sử dụng trang web hoặc nội dung dẫn đến nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu thì không bên nào chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

Trừ khi được cung cấp bởi chúng tôi bằng văn bản, nội dung và các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào. Các bên từ chối mọi bảo đảm, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tiêu đề, khả năng bán hàng, không vi phạm quyền của bên thứ ba và phù hợp cho mục đích cụ thể.

Trong mọi trường hợp, mọi bên đều không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, không giới hạn, thiệt hại ngẫu nhiên và hậu quả, mất lợi nhuận hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh) do việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ hoặc nội dung, dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, hành vi (kể cả sơ suất), hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, ngay cả khi đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó, hoặc cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong các khu vực pháp lý như vậy, trách nhiệm pháp lý của các bên sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Không có điều khoản nào trong các điều khoản này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và biện pháp pháp lý nào mà bạn có theo luật pháp địa phương.

Sự bồi thường

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho các bên khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào, bao gồm, không giới hạn, chi phí pháp lý và kế toán phù hợp, phát sinh hoặc do vi phạm của bạn về Thỏa thuận này, mọi Nội dung hoặc phản hồi của người dùng mà bạn cung cấp hoặc quyền truy cập của bạn, sử dụng hoặc lạm dụng Nội dung hoặc Dịch vụ. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng nào dẫn đến nghĩa vụ bồi thường này, và bạn đồng ý làm như vậy bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ info@thietbigiadinhsaigon.com. Chúng tôi bảo lưu quyền đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào có thể được bồi thường theo phần này. Trong trường hợp này, bạn đồng ý hợp tác với bất kỳ yêu cầu hợp lý nào giúp chúng tôi bảo vệ vấn đề đó.